Dlaczego brak ubezpieczenia OC jest karalny?

Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC jest narzędziem służącym do wymuszania przestrzegania przepisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W Polsce każdy właściciel pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia OC, które chroni innych uczestników ruchu drogowego przed skutkami wypadków, w których jest winny.

Brak ważnego ubezpieczenia OC może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym karą finansową. W przypadku zdarzenia drogowego, w którym uczestniczy osoba bez obowiązkowego ubezpieczenia, może zostać ona pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej i zmuszona do pokrycia kosztów związanych z naprawą szkód. Dodatkowo, policja może nałożyć mandat lub ukaranie grzywną za brak ważnego ubezpieczenia OC.

Kara za brak ubezpieczenia OC ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zobowiązanie kierowców do przestrzegania przepisów dotyczących ubezpieczenia. Dlatego też, warto zadbać o to, aby ubezpieczenie OC na nasz pojazd było zawsze aktualne i zgodne z wymaganiami prawa.

Ile wynoszą kary?

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe

Inne pojazdy

Scroll to Top