Czym jest polisa na życie?

Ubezpieczenie na życie to rodzaj polisy, która zapewnia finansowe wsparcie dla rodziny lub innych bliskich w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Polisa na życie może obejmować wiele różnych rodzajów ochrony, w zależności od potrzeb i sytuacji osoby ubezpieczonej.

Jednym z najczęstszych rodzajów ochrony w ramach ubezpieczenia na życie jest ochrona w przypadku śmierci, która wypłaca świadczenie pieniężne w przypadku zgonu ubezpieczonej osoby. Kwota świadczenia może być ustalana na podstawie potrzeb finansowych pozostawionej rodziny, takich jak opłacenie hipoteki, edukacja dzieci czy utrzymanie domu.

Innym rodzajem ochrony jest ubezpieczenie na życie z dodatkowymi korzyściami, takie jak ochrona przed chorobami krytycznymi lub trwałym kalectwem. W przypadku takich sytuacji polisa wypłaca dodatkowe świadczenie pieniężne, co może pomóc w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków.

Ubezpieczenie na życie może również obejmować oszczędnościowe aspekty, takie jak ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym. W takim przypadku część składek ubezpieczeniowych jest inwestowana w fundusz, co pozwala na osiągnięcie potencjalnie wyższych zwrotów niż w przypadku tradycyjnego ubezpieczenia na życie.

Ważne jest, aby zrozumieć, że rodzaj ubezpieczenia na życie, który będzie najlepszy dla Ciebie, zależy od Twojej sytuacji życiowej i finansowej. Ważne jest, aby zasięgnąć porady eksperta, który pomoże dobrać odpowiednią polisę zgodną z Twoimi potrzebami i możliwościami finansowymi.

Co możesz ubezpieczyć?

Śmierć (pod kredyt i nie tylko)

Uszczerbek na zdrowiu

Wystąpienie poważnej choroby

Przeprowadzenie poważnej operacji

Trwałe inwalidztwo

Pobyt w szpitalu

Posag dla dziecka

Oszczędzanie na emeryturę (IKE, IKZE i inne)

Oszczędzanie w dowolnym celu

Chcesz porozmawiać o tym ubezpieczeniu? Skorzystaj z formularza poniżej:

    Kiedy możemy się z Tobą skontaktować? (opcjonalnie)

    Zgoda marketingowa

    Scroll to Top