Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

Jedną z najtrudniejszych i nieprzewidywalnych sytuacji w życiu jest zachorowanie na poważną chorobę, która całkowicie zmienia nasze życie. Możemy częściowo przewidzieć takie sytuacje poprzez regularne badania, dbanie o zdrowie czy świadomość dziedzicznych czynników ryzyka. Jednak gdy choroba nadejdzie, znajdujemy się w trudnej sytuacji, związanej z kosztownym leczeniem, utratą sił i wieloma problemami.

W przypadku diagnozy poważnej choroby, wsparciem może być ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania. Umożliwia pokrycie często wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji lub powrót do pełni sił. Jak działa tego rodzaju ubezpieczenie?

Definicja poważnego zachorowania wg. towarzystwa ubezpieczeniowego

Przed rozpoczęciem wyboru ofert od różnych towarzystw ubezpieczeniowych, ważne jest, aby zrozumieć definicję poważnej choroby zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz w jaki sposób można otrzymać świadczenie w przypadku poważnego zachorowania. Definicje poważnych chorób mogą się znacznie różnić w zależności od konkretnej firmy ubezpieczeniowej. W ofercie znajdziesz różne rodzaje wypłat, w zależności od diagnozy poważnej choroby, której przekroczenie spowoduje wypłatę sumy ubezpieczenia, którą ustaliłeś przy zakupie polisy, a także dodatkowe świadczenia, takie jak pobyt w szpitalu, rehabilitacja, pokrycie kosztów leczenia i inne.

Istnieje jedno wspólne kryterium – poważne zachorowanie musi mieć poważny wpływ na organizm, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie.

Najczęściej występujące choroby to między innymi nowotwory złośliwe, guzy mózgu, udar mózgu, zawał serca, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, niewydolność nerek i stwardnienie rozsiane.

Każde z poważnych zachorowań jest szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego towarzystwa. W ramach umowy ubezpieczenia mogą być uwzględnione różne stopnie zaawansowania choroby, dodatkowe świadczenia lub umowy dodatkowe.


Które inne choroby mogą kwalifikować się do świadczeń?

 • choroba Leśniowskiego-Crohna,
 • cukrzyca typu 1,
 • choroba płuc, takie jak astma,
 • zaburzenia psychiczne, na przykład depresja,
 • zespoły autoimmunologiczne, jak toczeń rumieniowaty układowy,
 • choroby neurologiczne, na przykład padaczka,
 • rozrusznik serca,
 • zaćma,
 • osteoporoza,
 • choroby tarczycy,
 • i inne.

W przypadku każdej z tych chorób ubezpieczony może otrzymać odpowiednie świadczenia, zgodnie z umową ubezpieczenia. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje obecnie szeroki zakres ochrony, który obejmuje także łagodniejsze stany chorobowe.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ochrony ubezpieczeniowej, którą wybieramy, zależy od kilku czynników:

 • Wysokość sumy ubezpieczenia na poważne zachorowanie,
 • Wybrane umowy dodatkowe,
 • Składka ubezpieczeniowa,
 • Wiek (nie zawsze można ubezpieczyć się na wybrane choroby),
 • Nasz stan zdrowia (obowiązują okresy karencji, a osoby już chore nie zostaną dopuszczone do ubezpieczenia).

Samo ubezpieczenie na poważne zachorowanie zwykle obejmuje tylko wypłatę ustalonej sumy ubezpieczenia (lub procentowej wartości, w zależności od choroby) w przypadku zdiagnozowania jednej z poważnych chorób.

Jeśli zdecydujemy się na dodatkowe umowy, nasza ochrona może obejmować różnorodne świadczenia, takie jak:

 • Dziennego świadczenia za pobyt w szpitalu związany z poważnym zachorowaniem,
 • Pokrycie kosztów leczenia, na przykład radioterapii lub chemioterapii,
 • Miesięczne świadczenie w przypadku niezdolności do pracy (renta),
 • Dodatkową opinię medyczną, polegającą na przesłaniu dokumentacji do renomowanych lekarzy na całym świecie w celu wyboru optymalnego leczenia i oceny choroby.

Jak widać, dobór odpowiedniego ubezpieczenia na poważne zachorowanie może zapewnić szeroki zakres świadczeń i odgrywać kluczową rolę w trudnych chwilach.

Jak wyliczyć sumy ubezpieczenia?

W przypadku zachorowania, ubezpieczonemu przysługuje wypłata całej lub części wybranej sumy ubezpieczenia.

Na przykład, jeśli wykupimy ubezpieczenie na kwotę 400 000 zł i zostaniemy zdiagnozowani złośliwym nowotworem, zazwyczaj większość towarzystw wypłaci nam 100% sumy ubezpieczenia. Po takiej wypłacie, ubezpieczenie zostaje zamknięte, chyba że towarzystwo ubezpieczeniowe zdecyduje inaczej. Często stosowaną praktyką jest podział chorób na grupy, więc jeśli zachorujemy na dwie niepowiązane ze sobą choroby, otrzymamy podwójne świadczenie.

Rzeczywiste sumy ubezpieczenia zależą od podobnych czynników jak zakres ochrony:

 • Wiek ubezpieczonego, gdzie starsza osoba może liczyć na droższe ubezpieczenie i mniejsze możliwości, dlatego nie warto zwlekać z wykupieniem polisy.
 • Maksymalne sumy ubezpieczenia narzucone przez towarzystwo.
 • Rodzaj świadczenia.
 • Nasze możliwości finansowe.

Nie ma przeszkód, aby ubezpieczyć się w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych. Należy pamiętać, że koszty leczenia, na przykład zabiegu, towarzystwo pokryje tylko raz. Wypłata z tytułu ciężkiej choroby może nastąpić wielokrotnie.

Kiedy ubezpieczony może otrzymać świadczenie?

Świadczenie zazwyczaj jest wypłacane po zdiagnozowaniu poważnego zachorowania. W niektórych sytuacjach może się zdarzyć, że 50% świadczenia zostanie wypłacone przy postawieniu diagnozy. Pozostała część zostanie wypłacona po np. zmianie łagodnego nowotworu w złośliwy. Wszelkie warunki dotyczące wypłaty świadczenia za poważne zachorowanie, w tym sytuacje, w których świadczenie jest wypłacane lub nie, są dokładnie opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dodatkowe informacje, kiedy można otrzymać świadczenie za poważne zachorowanie, mogą obejmować:

 1. Potwierdzenie diagnozy przez lekarza specjalistę – często konieczne jest dostarczenie dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę poważnego zachorowania.
 2. Okres karencji – istnieje okres oczekiwania od momentu rozpoczęcia ubezpieczenia, który musi upłynąć przed skorzystaniem z świadczenia. Okres ten może wynosić kilka miesięcy od daty rozpoczęcia ubezpieczenia.
 3. Wymóg przetrwania – niektóre ubezpieczenia wymagają, aby ubezpieczony przeżył określony okres po postawieniu diagnozy, aby otrzymać pełne świadczenie. To zapobiega wykorzystywaniu ubezpieczenia w sytuacjach, gdyby zachorowanie było już w zaawansowanym stadium.
 4. Warunki dodatkowe – niektóre polisy ubezpieczeniowe mogą zawierać dodatkowe warunki, które należy spełnić. Na przykład wymóg przeprowadzenia określonych procedur leczniczych lub udokumentowania konkretnych objawów lub wyników badań.

Wszystkie te szczegóły dotyczące uzyskania świadczenia za poważne zachorowanie są precyzyjnie określone w warunkach ubezpieczenia. Warto się z nimi zapoznać przed wyborem konkretnego planu ubezpieczeniowego.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Faktycznie, nie ma żadnych wątpliwości – ubezpieczenie od poważnego zachorowania jest dedykowane wszystkim, którzy pragną spokojnie spać, mając pewne zabezpieczenie w przypadku poważnych chorób. W obliczu postępujących chorób cywilizacyjnych, poleganie na przekonaniu, że “nic mi się nie stanie”, może być niebezpieczne w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego warto zastanowić się nad tym ubezpieczeniem, aby mieć pewność solidnej ochrony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń zdrowotnych. Niezależnie od wieku i stylu życia, każdy może skorzystać z korzyści, jakie niesie ze sobą ubezpieczenie od poważnych zachorowań.

Skontaktuj się z nami i wspólnie znajdziemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Scroll to Top