Ubezpieczenie rolne – kompleksowy poradnik

Ubezpieczenie rolnika to temat prosty, a zarazem trudny. Niejednokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, że rolnik opłaca umowy ubezpieczenia, nie znając nawet nazwy zakładu ubezpieczeń. ,,Coś się płaciło od zawsze”, ,,wójt zbierał i spokój”.

Potem pojawiają się takie problemy, jak nieaktualne sumy ubezpieczenia, znikoma odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń przez niedobrany zakres itp.

Tymczasem rolnik ma do dyspozycji przynajmniej kilkanaście specjalnych świadczeń, oprócz obowiązkowego OC rolnika, które razem mogą tworzyć atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy.

W tym artykule opowiemy jakie możliwości ubezpieczeniowe daje posiadanie gospodarstwa, wymienimy ubezpieczenia dobrowolne i powiemy, dlaczego warto aktualizować sumy ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenia OC rolników i ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, rolnicy są zobowiązani do wykupienia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego. Dotyczy to każdej osoby fizycznej, która prowadzi działalność rolniczą i odprowadza podatki, a także są właścicielami użytków rolnych przekraczających powierzchnię 1 ha.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni rolnika od roszczeń w przypadku powstania szkody w trakcie wykonywania pracy rolnej. Może to dotyczyć np. uszkodzenia mienia, uszczerbku na zdrowiu, śmierci osoby trzeciej, czyli gdy szkody powstałe wskutek działalności rolnika obejmują majątek lub zdrowie osoby trzeciej.

Przykłady:

Podczas oprysków pola, został zniszczony ogródek sąsiada. Dzięki OC jest to odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, a rolnik nie musi wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni.

Innym przykładem może być np. przygniecenie przez belę siana pracownika podczas pracy w gospodarstwie rolnym.

Trzeci przykład to zahaczenie kombajnem o ogrodzenie sąsiada. To również znajduje się w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Konieczne jest również zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych, które obejmuje nieprzewidziane szkody powstałe w wyniku losowych zdarzeń. Może to obejmować np. pożar, powódź, huragan i inne naturalne przyczyny.

Dodatkowe ubezpieczenia budynków rolniczych

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych warto zainteresować się dodatkowymi umowami, ponieważ obowiązkowe nie obejmuje wielu zdarzeń. Czego nie znajdziesz w obowiązkowym ubezpieczeniu?

 • kradzieży ruchomości,
 • zniszczenia ruchomości,
 • uszkodzonych sprzętów, maszyn rolniczych, majątku wewnątrz budynków gospodarczych.

Stąd podkreślamy, że opłacanie obowiązkowego ubezpieczenia i kierowanie się ceną, może niestety być zgubne w przypadku innej szkody niż tej wyrządzonych na murach.

Przykład:

Spaliła się stodoła wraz z trzema maszynami w środku. Rolnik miał tylko ubezpieczenie obowiązkowe, dlatego otrzyma wyłącznie wypłatę świadczenia o wartości murów stodoły. Maszyny nie będą objęte ubezpieczeniem.

ubezpieczenie budynków rolniczych

Ubezpieczenie zwierząt hodowlanych

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich to dodatkowe ubezpieczenie, które obejmuje ochroną właśnie te zwierzęta od ryzyk padnięcia czy uboju z konieczności w następstwie zdarzeń losowych. Ochronę zazwyczaj można rozszerzyć o ryzyko ognia i wypadków. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego hodowcy, ponieważ zakres może zostać rozszerzony nie tylko o wypadki losowe, ale również choroby. Możesz np. ubezpieczyć:

 • drób od salmonelli,
 • bydło od padnięcia,
 • trzody ogólnie od chorób takich jak świńska grypa.

Odpowiednio dobrane ubezpieczenie zwierząt hodowlanych uchroni cię od strat.

ubezpieczenie zwierząt hodowlanych

Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie upraw może być obowiązkowe lub dobrowolne – zależy czy jako rolnik pobierasz dopłaty bezpośrednie. Jeśli tak, to jesteś zobowiązany do ubezpieczenia swoich upraw od przynajmniej jednego z ryzyk takich, jak: powódź, susza, grad, przymrozki wiosenne, szkodliwe przezimowanie.

Nawet jeśli nie pobierasz dopłat, ubezpieczenie upraw może uchronić cię od strat finansowych w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, dlatego warto zastanowić się nad zawarciem umowy ubezpieczenia swoich upraw.

ubezpieczenie upraw szczekociny

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego – co jeszcze można ubezpieczyć?

Postanowiliśmy zrobić osobną listę, ponieważ ubezpieczenia rolnicze mogą obejmować naprawdę szeroki zakres świadczeń, które zaliczają się do jednej z głównych kategorii (maszyny, budynki, OC), natomiast nie zawsze są wymieniane ,,dosłownie”, stąd ich brak w polisach.

Umowy ubezpieczenia budynków rolniczych mogą obejmować:

 • stodoły,
 • stajnie,
 • kurniki,
 • wagi najazdowe,
 • karuzele dla koni
 • ogrodzenia, bramy, furtki wraz z siłownikami,
 • altanki,
 • silosy,
 • budowle do przechowywania produktów sypkich.

Ubezpieczenia zwierząt gospodarstwa rolnego mogą obejmować:

 • bydło,
 • konie,
 • kozy,
 • króliki,
 • owce,
 • trzodę chlewną,
 • drób rzeźny i nieśny,

Ubezpieczenia urządzeń i maszyn rolniczych to między innymi:

 • wszystkie maszyny i sprzęt niezbędny do uprawy gleby, nawożenia, siewu, sadzenia, pielęgnacji, zbioru,
 • systemy pojenia, karmienia,
 • sieczkarnie,
 • sortowniki
 • dojarki,
 • agregaty prądotwórcze.

Jak widzisz, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń może obejmować naprawdę wiele świadczeń, a posiadanie gospodarstwa rolnego z dobrym ubezpieczeniem jest zdecydowanie mniej stresujące.

Ubezpieczenia rolnicze – wszystkie obowiązki rolnika, zawarcie umowy, wypowiedzenie, odnowienie

Jeśli posiadasz gospodarstwo rolne, ciąży na tobie kilka obowiązków, zupełnie jak w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

 • Kary. W przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia grozi ci kara w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia. Nakładaniem kary zajmują się jednostki samorządowe.
 • Odnowienie. Podobnie jak w przypadku OC pojazdu, ubezpieczenie rolnicze automatycznie się odnawia. Możesz zrezygnować z obecnej polisy i zdecydować się na nową, lepszą ofertę. W takim przypadku należy złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przed upływem rocznego okresu ubezpieczenia i zamienić polisę.
 • Dziedziczenie. Jeśli osoba odziedziczy gospodarstwo rolne, a nie mieszka na jego terenie, również musi wykupić ubezpieczenie. W przeciwnym razie naraża się na wymienioną wcześniej karę.
 • Działalność. Nawet gdy osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, zobowiązana jest do wykupienia stosownej polisy. Dotyczy to również budynków, nawet jeśli stoją nieużywane.
 • Rozwiązanie umowy ubezpieczenia możliwe jest tylko w przypadku wypowiedzenia umowy lub przekształcenia gospodarstwa rolnego w działkę / posiadłość, nieobjętą obowiązkiem ubezpieczenia.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy twojego ubezpieczenia rolnego. Sprawdzimy, czy można stworzyć korzystniejszy pakiet pod kątem zakresu i ceny. Wystarczy, że skontaktujesz się przez formularz kontaktowy lub odwiedzisz Centrum Ubezpieczeń Szczekociny na ulicy Kościelnej 6.

Scroll to Top