Czym jest polisa komunikacyjna?

Ubezpieczenie komunikacyjne to rodzaj ubezpieczenia, którego celem jest ochrona przed różnymi nieprzewidywalnymi sytuacjami związanymi z eksploatacją pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to obejmuje wszelkie szkody, jakie mogą wyniknąć z korzystania z samochodu, motocykla, ciężarówki czy innego pojazdu.

Ubezpieczenie komunikacyjne składa się z dwóch podstawowych elementów: ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia AC. Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkowe w Polsce i chroni kierowcę przed roszczeniami osób poszkodowanych w wypadkach, za które jest odpowiedzialny. Natomiast ubezpieczenie AC (autocasco) jest dobrowolne i obejmuje szkody powstałe w wyniku kradzieży, pożaru, zdarzeń losowych czy kolizji.

Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie AC może obejmować także szkody wynikłe z wypadków, których kierowca był winny, ale również szkody spowodowane przez innych uczestników ruchu drogowego lub nieznane osoby. Opcjonalnie możemy także wykupić dodatkowe ubezpieczenia, takie jak NNW (ubezpieczenie na życie kierowcy i pasażerów) czy Assistance (pomoc drogową).

Ubezpieczenie komunikacyjne jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na zminimalizowanie kosztów związanych z ewentualnymi szkodami, które mogą wyniknąć z korzystania z pojazdów mechanicznych. Dzięki niemu możemy czuć się bezpiecznie i pewnie na drodze.

Co możesz ubezpieczyć?

Obowiązkowe OC pojazdu

AutoCasco pojazdu

Assistance drogowy

Szyby

Opony

Pomoc prawna

Zielona karta

Chcesz porozmawiać o tym ubezpieczeniu? Skorzystaj z formularza poniżej:

    Kiedy możemy się z Tobą skontaktować? (opcjonalnie)

    Zgoda marketingowa

    Scroll to Top